• (028) 7101 6869
  • 0936 651 650
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tài chính ngân hàng

Ngành Tài chính Ngân hàng

Ngành Tài chính Ngân hàng

Trường Đại học Văn Lang đăng ký mở chuyên ngành TCNH trình độ thạc sĩ với những lý do chủ yếu sau đây:

- Thứ nhất: việc mở chuyên ngành TCNH trình độ thạc sĩ phù hợp xu hướng đào tạo đa ngành của trường và tương đồng với xu hướng đào tạo của các trường Đại học về kinh tế và quản trị kinh doanh trên thế giới.

- Thứ hai: là một trong các trường ngoài công lập có thương hiệu ở phía nam, trường đại học Văn Lang có bề dầy 21 năm, trong xu hướng hiện nay đòi hỏi nhà trường cần phải cải tiến, đổi mới và đa dạng hóa về nội dung đào tạo, đa dạng hóa trình độ đào tạo nhằm nâng cao uy tín, thương hiệu trường đã gầy dựng trong thời gian qua với mục tiêu đào tạo mang tính ứng dụng linh hoạt.

- Thứ ba: Việc đào tạo bậc cử nhân chuyên ngành TCNH từ khóa 1 năm 1995 đến nay đã cung cấp cho xã hội hàng ngàn sinh viên và được chấp nhận. Đặc biệt, là các doanh nghiệp, ngân hàng đánh giá cao về khả năng thích ứng với môi trường thực tế. Tuy vậy, để đáp ứng nhu cầu hiện naytrong bối cảnh toàn cầu hóa, thì các cựu sinh viên cần tiếp tục mở rộng nâng cao trình độ.

- Thứ 4: Ngành TCNH vẫn cần tuyển dụng nhân lực trình độ cao

- Thứ 5: với điều kiện hiện nay về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên cơ hữu và các chuyên gia đang làm công tác thực tế. Trường Đại học Văn Lang nói chung và Khoa Tài chính – Ngân hàng nói riêng có đủ năng lực xây dựng đề án mở ngành thạc sĩ tài chính Ngân hàng và đảm nhiệm tốt vai trò chủ đạo trong việc đào tạo trình độ cao của ngành TCNH.

Tóm lại, Trường đại học Văn Lang mở chuyên ngành TCNH đào tạo trình độ thạc sĩ là thích hợp với xu thế đào tạo tiên tiến trên thế giới, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cao về tài chính ngân hàng trong nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam.