• (028) 7101 6869
  • 0936 651 650
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Lý do mở ngành đào tạo thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành “Quản lý tài nguyên và môi trường” trang bị cho người học những kiến thức về tài nguyên thiên nhiên, môi trường và kinh tế. Học viên có trình độ học vấn rộng song chuyên sâu, vững vàng và đủ năng lực giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn trong quản lý tài nguyên thiên nhiên nói chung, đặc biệt tài nguyên nước và đất khi khai thác sử dụng để phát triển bền vững.

Sau khi tốt nghiệp cao học, học viên có thể là chuyên gia nghiên cứu, phân tích và hoạch định chính sách có liên quan về quản lý, thẩm định và ban hành chính sách tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở các cơ quan thuộc bộ, thuộc tỉnh, huyện hay ở các tổ chức liên doanh/liên kết với nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ. 


© 2022 thuộc Viện Sau đại học - Trường Đại học Văn Lang
Viện Sau đại học, Phòng 2.01, Toà nhà A, Cơ sở chính, Trường Đại học Văn Lang
69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh