• (028) 7101 6869
  • 0936 651 650
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngành Công nghệ Sinh học

Lý do mở ngành đào tạo thạc sĩ Công nghệ sinh học

Cùng với Công nghệ Thông tin, Công nghệ vật liệu mới, Công nghệ tự động hóa, CNSH là ngành công nghệ cao được tập trung đầu tư phát triển có tác động mạnh và mang lại hiệu quả lớn đối với sự phát triển của các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội,  quốc phòng, an ninh nước ta hiện nay. Đây là ngành công nghệ cao được đầu tư lớn ở nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Nga, Trung Quốc, ...

Hiện nay, dưới áp lực gia tăng nhanh dân số của thế giới, hàng loạt vấn đề nan giải có thể giải quyết được bằng CNSH. Ví dụ vấn đề an toàn lương thực, cần phải có những giống cây trồng vật nuôi cao sản, có chất lượng, chống chịu được với điều kiện bất lợi của môi trường và kháng dịch hại để đảm bảo cung cấp lương thực đủ và an  toàn cho con người. Ứng dụng các dấu phân tử (molecular markers) để chọn giống cây trồng vật nuôi có phẩm chất tốt hoặc ứng dụng kỹ thuật chuyển gene để tạo ra các giống cây trồng vật nuôi mong muốn có thể giải quyết được vấn đề này. Bên cạnh đó, CNSH thực phẩm tạo ra những nguồn thực phẩm chất lượng cao, cải thiện thành phần dinh dưỡng và an toàn cho người tiêu dùng. CNSH trong y khoa giúp chẩn đoán nhanh và giải  quyết được các bệnh nan y, cũng như công nghệ  DNA, protein tái tổ hợp tạo ra các sinh phẩm, dược phẩm có giá trị cao trị bệnh hữu hiệu cho con người. Song song, các vấn đề ô nhiễm môi trường đã và đang diễn ra trầm trọng do quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, thâm canh trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. CNSH môi trường sẽ giúp làm sạch môi trường bị ô nhiễm thông qua việc sử dụng các vi sinh vật có lợi, phân hủy được chất gây ô nhiễm. CNSH vi sinh vật có thể tạo ra các chế phẩm sinh học để thay thế chất hóa học, tránh ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người. Vấn đề an toàn năng lượng cũng đặt ra yêu cầu về nguồn năng lương mới, có khả năng tái tạo và quy trình sản xuất không làm hại môi trường, ví dụ các nguồn năng lượng sinh học.

Việt Nam còn thiếu nhiều thông tin về tài nguyên quốc gia, ví dụ như giống cây trồng vật nuôi bản địa, đặc biệt nguồn vi sinh vật nhiệt đới trong tự nhiên. Để bảo vệ hiệu quả quyền khai thác nguồn tài nguyên này, cần phải ứng dụng công nghệ sinh học phân tử để định danh các giống, loài sinh vật bản địa và biết được sự đa dạng sinh học của chúng, từ đó có đủ cơ sở khoa học đăng ký bản quyền cấp quốc gia và quốc tế đối với các tài nguyên này, đồng thời biết cách khai thác chúng một cách hiệu quả  nhất.

Dựa trên những tiền đề trên, trường ĐHVL đã xây dựng chiến lược phát triển chung cho toàn trường, ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghệ cao trong đó CNSH được ưu tiên hàng đầu và việc thành lập chương trình đào tạo Thạc sĩ CNSH là phù hợp với khả năng của Trường ĐHVL và là nhu cầu cấp thiết đào tạo nguồn nhân lực CNSH cho khu vực và cả nước.

 


© 2022 thuộc Viện Sau đại học - Trường Đại học Văn Lang
Viện Sau đại học, Phòng 2.01, Toà nhà A, Cơ sở chính, Trường Đại học Văn Lang
69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh