• (028) 7101 6869
  • 0936 651 650
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 2/2022

Thông báo Về việc Công nhận Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển sinh cao học đợt 2, 2022 


© 2022 thuộc Viện Sau đại học - Trường Đại học Văn Lang
Viện Sau đại học, Phòng 2.01, Toà nhà A, Cơ sở chính, Trường Đại học Văn Lang
69/68 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh