• 0965.32.10.20 – 0936.951.650
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Đào tạo Sau Đại học

Giới thiệu

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

 I. Chức năng của Viện Đào tạo sau đại học

Tham mưu và giúp Ban Lãnh đạo nhà trường về tổ chức, quản lý đào tạo sau đại học trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và bồi dưỡng sau đại học tại Trường theo quy chế về đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định pháp luật hiện hành khác.

II. Nhiệm vụ của Viện Đào tạo sau đại học

Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Trường và Ban giám hiệu về quản lý chất lượng đào tạo SĐH; phối hợp với các khoa chuyên môn, các phòng chức năng trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo SĐH. 

Các nhiệm vụ cụ thể của Viện ĐTSĐH:

1. Phối hợp với các Khoa đề xuất phương hướng, kế hoạch phát triển, quy mô đào tạo SĐH (thạc sĩ, tiến sĩ, bồi dưỡng SĐH ...) cho các chuyên ngành đào tạo.

2. Phối hợp với phòng Đào tạo và các phòng ban chức năng đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh SĐH hàng năm của trường.

3. Hỗ trợ các khoa xây dựng chương trình đào tạo SĐH.

4. Phối hợp với các đơn vị trong trường chủ trì thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

5. Kết hợp với các khoa chuyên ngành tổ chức và quản lý các lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức và ôn tập phục vụ tuyển sinh SĐH.

6. Thực hiện việc tuyển sinh, tổ chức và quản lý các lớp bồi dưỡng SĐH.

7. Phối hợp với các khoa chuyên ngành chủ trì việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ theo đúng các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Phối hợp với các khoa chuyên ngành chủ trì việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu của các nghiên cứu sinh tiến sĩ theo đúng các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Chủ trì việc soạn thảo Quy định Tổ chức và Quản lý đào tạo SĐH của Trường.

10. Phối hợp với các bộ phận chức năng khác của Trường theo dõi và giám sát việc thực hiện Quy định Tổ chức và Quản lý đào tạo SĐH của Trường.

11. Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin về học vụ SĐH.

12. Lập hồ sơ cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ; tổ chức cấp phát và quản lý văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ do trường đào tạo.

13. Phối hợp với các đơn vị đề xuất điều kiện cần thiết cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu của học viên SĐH và nghiên cứu sinh.

14. Phối hợp với bộ phận quản lý Khoa học hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ.

15. Đề xuất với Hội đồng Trường chính sách sử dụng các nguồn kinh phí đào tạo SĐH.

16. Quản lý hồ sơ gốc và danh sách học viên các hệ đào tạo SĐH.

17. Đảm bảo thông tin về đào tạo và bồi dưỡng SĐH của Trường.

III. Các ngành đang đào tạo trình độ Thạc sĩ:

          1. Ngành Quản trị kinh doanh
          2. Ngành Kinh doanh thương mại
          3. Ngành Công nghệ môi trường
          4. Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
          5. Ngành Công nghệ sinh học
          6. Ngành Kiến trúc
          7. Ngành Tài chính Ngân hàng
          8. Ngành Luật kinh tế
          9. Ngành Mỹ thuật ứng dụng

IV. Ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ: Khoa học môi trường

V. CBGV Viện Đào tạo sau đại học

1) TS. Trần Anh Minh - Quyền Viện trưởng

        2) TS. Đỗ Thuận Hải - Phó Trưởng ban Đào tạo

        3) ThS. Trần Thị Thanh Thủy 

        4) ThS. Trương Anh Tuấn

        5) ThS. Nguyễn Đình Hân

        6) CN. Võ Thụy Hồng Nhung

V. Thông tin liên hệ

- Số điện thoại:

   028 3843 2478

   028 7109 9225 - Số nội bộ: 3330

- Email liên hệ: vThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 


Trang thông tin điện tử Trường ĐH Văn Lang.
Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (028) 38432478 - Fax : (028) 38369716 - Email : saudaihoc@vlu.edu.vn