• 028. 3843 2478
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thời khóa biểu Ngành Quản trị kinh doanh

Tháng 9/2020

1) Học phần: Quản trị nguồn nhân lực

- Thời gian bắt đầu học: Ngày 07/09/2020

- Địa điểm học: Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM

2) Học phần: Kinh tế học quản trị

- Thời gian bắt đầu học: Ngày 08/09/2020

- Địa điểm học: Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM

3) Học phần: Nghệ thuật lãnh đạo 

- Thời gian bắt đầu học: Ngày 09/09/2020

- Địa điểm học: Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM

4) Học phần: Quản trị chất lượng

- Thời gian bắt đầu học: Ngày 10/09/2020

- Địa điểm học: Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM

5) Học phần: Triết học

- Thời gian bắt đầu học: Ngày 12/09/2020

- Địa điểm học: Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP HCM

Anh/Chị học viên sắp xếp thời gian, tham dự đầy đủ, đúng giờ.

Tháng 10/2020

1) Học phần: Thương mại điện tử

- Thời gian bắt đầu học: Ngày 12/10/2020

- Giảng viên: TS. Phạm Minh

- Địa điểm học: Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, TP HCM

Anh/Chị học viên sắp xếp thời gian, tham dự đầy đủ, đúng giờ.

2) Học phần: Triết học

- Thời gian bắt đầu học: Ngày 12/10/2020

- Giảng viên: TS. Lê Thị Kim Chi

- Địa điểm học: Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, TP HCM

3) Học phần: Quản trị chiến lược

- Thời gian bắt đầu học: Ngày 23/10/2020

- Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Tiến

- Địa điểm học: Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP HCM

4) Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Thời gian bắt đầu học: Ngày 31/10/2020

- Giảng viên: TSKH. Trần Trọng Khuê

- Địa điểm học: Cơ sở 1, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP HCM

Tháng 11/2020

5) Học phần: Tiền tệ và Ngân hàng

- Thời gian bắt đầu học: Ngày 08/11/2020

- Giảng viên: TS. Mai Bình Dương

- Địa điểm học: Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, TP HCM

6) Học phần: Kế toán dành cho các nhà quản lý

- Thời gian bắt đầu học: Ngày 07/11/2020

- Giảng viên: PGS. TS. Huỳnh Đức Lộng

- Địa điểm học: Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, TP HCM

Tháng 12/2020

7) Học phần: Lý thuyết tài chính

- Thời gian bắt đầu học: Ngày 19/12/2020

- Giảng viên: TS. Mai Thị Phương Thùy

- Địa điểm học: Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, TP HCM

8) Học phần: Phân tích định lượng trong kinh doanh

- Thời gian bắt đầu học: Ngày 21/12/2020

- Giảng viên: TSKH. Trần Trọng Khuê

- Địa điểm học: Cơ sở 2, 233A Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, TP HCM

 

Anh/Chị học viên sắp xếp thời gian, tham dự đầy đủ, đúng giờ.

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


Trang thông tin điện tử Trường ĐH Văn Lang.
Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng Cơ sở 1: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (028) 38432478 - Fax : (028) 38369716 - Email : p.dtsdh@vanlanguni.edu.vn