• +84.8. 38432478
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sample html content goes here...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ gồm có 61 tín chỉ, gồm ba phần: Chi tiết

KHU VỰC TUYỂN SINH

Bảng phân chia khu vực tuyển sinh các tỉnh trên cả nước năm 2016, Chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU

Lịch thi HK1 - 2017, lớp CH1QTKD1 Xem tại đây

CÁC KHÓA HỌC SAU ĐẠI HỌC TẠI VĂN LANG

Ngành Quản trị Kinh doanh

Lý do mở ngành đào tạo Nền kinh tế, cũng như các doanh nghiệp Việt...


Category: Đào tạo Cao học

Ngành Kỹ thuật Môi trường

Ngày 15/9/2011, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã chính thức đồng...


Category: Đào tạo Cao học

Ngành Quản trị Du lịch - Khách sạn

Even the all-powerful Pointing from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind...


Category: Đào tạo Cao học

Ngành Kinh doanh Thương mại

Lý do mở ngành đào tạo thạc sĩ Kinh doanh thương mại Hiện nay, quá...


Category: Đào tạo Cao học

THÔNG BÁO

Cập nhật các thông báo về lịch nộp đề cương, lịch thi, lịch nộp luận văn... của học viên